Březen 22, 2017

Termokamera

Odhalování strukturálních nedostatků a zajištění kvality konstrukce (zejména: vzduchotěsnost oken a dveří)

Analýza s termokamerou Testo je rychlá a účinná metoda pro detekci případných konstrukčních vad. Termokamery testo jsou ideální pro poskytnutí důkazu o kvalitě a správného provádění stavebních prací. Veškeré tepelné ztráty, vlhkost a nedostatek vzduchotěsnosti v budově jsou viditelné v tepelném obrazu. Termokamera Testo umožňuje detekovat vadné tepelné izolace a poškození konstrukce. Funkce testo ScaleAssist, která automaticky zajišťuje optimální nastavení tepelné stupnice obrazu, to umožňuje správné posouzení konstrukčních vad a tepelných mostů. Kontrola těsnosti oken a dveří je jedním z typických příkladů pro použití termokamery.

 

 

Snadná kontrola topných a rozvodných systémů

Termokamery Testo mají snadné a intuitivní ovládání, proto se výborně hodí pro rychlou a spolehlivou kontrolu topných, ventilačních a klimatizačních systémů. Už první pohled na displej kamery stačí k odhalení nesrovnalostí v rozdílu teplot. Takto lze pomocí termografie  snadno lokalizovat ucpané radiátory a úniky například v podlahovém topení. Typické případy pro aplikaci termokamery:

  • Kontrola ucpaných radiátorů
  • Lokalizace netěsností a úniků
  • Měření teplot na vstupech a výstupech
  • Zaměření  topných smyček v systému podlahového vytápění

 

 

Podpora pro preventivní údržbu

Včasným použitím termokamery se dá spolehlivě odhalit a předejít poškození různých důležitých výrobních  systémů a zaručit bezpečnost a spolehlivost systému a zabránit nákladným prostojům. Vhodné je použítí termokamery pro detekci kritických tepelných podmínek (tzv. přechoďáky) v systému přímo v provozu. Typické použití pro termokamery:

  • Umístění problematických míst v elektrických instalacích
  • Detekce kritických tepelných podmínek v motorech, hřídelích a ložisek