Březen 19, 2017

Služby

Co si představit pod pojmem roční kontrola komínu?

 • Posouzení celkového stavu spalinové cesty
 • Kontrola požární bezpečnosti
 • Přístup ke komínu a jeho vymetacím a kontrolním otvorům
 • Vydání Zprávy o provedení kontroly – čištění spalinové cesty

Nabízíme komplexní služby v oblasti kominických služeb

 • Čištění / údržba spalinových cest
 • Servisní kominické služby
 • Zprávy o provedení kontroly a nebo čištění spalinové cesty dle vyhlášky 34/2016 Sb.
 • Kontrola kotlů podle vyhlášky 201/2012 Sb.
 • Pasportizace komínových průduchů
 • Čištění komínů, kouřovodů, kotlů na tuhá paliva i v kotelnách
 • Montáž kouřovodů
 • Vložkování komínů
 • Odstraňování závad spalinových cest
 • Stavění vícevrstvých odkouření
 • Montáže odkouření pomocí horolezecké techniky
 • Technické poradenství
 • Kamerové zkoušky
 • Měření termokamerou – termovize budov a průmyslová termovize

Čištění komínů podle vyhlášky 34/2016 Sb.

vyhlášky 34/2016 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv vstoupila v účinnost 1. ledna 2016. Dokument stanovuje podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Dále upravuje, kdo a kdy může provádět revize spalinových cest a za jakých podmínek.

Upozornění: roční kontrola komínu do 50kW je povinná pro většinu vlastníků nemovitostí, kteří produkují spaliny a to bez ohledu na to, které palivo spalují. Zprávu o provedení kontroly nelze vystavit bez vyčištění spalinové cesty.

Kontrola kotlů podle vyhlášky 201/2012 Sb.

Povinnost pravidelných kontrol technického stavu a provozu (1× za dva roky) se vztahuje na všechny provozovatele spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Poplatky za znečišťování ovzduší se na domácí kotle nevztahují, platí to pro zdroje o výkonu vyšším než 300 kW.

 

Frekvence kontrol dle zákona

Trvale obývané budovy
Pevné palivo 1x ročně
Plynné palivo 1x ročně
Rekreačně obývané budovy
Pevné palivo 1x ročně
Plynné palivo 1x ročně

Co by měla zpráva o provedení kontroly obsahovat

 • Číslo zprávy
 • Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby
 • Vaše iniciály
 • Adresu kontrolovaného objektu
 • Popis komínu: stavební konstrukce, výška, průměr
 • Značka kotle/krbových kamen, výkon v kW
 • Kouřovod: průměr, délka
 • Menší závady odstraněné na místě
 • Závažnější závady, které by měly být odstraněny do příští kontroly