Březen 19, 2017

Ceník

Veškeré ceny jsou uvedené bez DPH. Tyto ceny jsou konečné.

Vložkování komínů nerez vložkou + frézování

Vložkování komínových průduchů pro plynná a pevná paliva
Dle použitého materiálu Cena dle použitého materiálu

Pravidelné kontroly a čištění spalinových cest dle vyhlášky 34/2016 Sb.

Pravidelná kontrola za jeden komín včetně čištění    550Kč
Pravidelná kontrola dalšího kom. průduchu v jedné bytové jednotce   150 Kč
Čištění komínu bez pravidelné kontroly   250 Kč
Výběr pevných částic od tuhých a kapalných paliv za jeden kom. průduch     50 Kč
Odvrtání revizního otvoru     25 Kč
Prohlídka kouřové cesty kamerou 1400 Kč
Pasportizace komínových průduchů pro bytový dům
Pasportizace komínových průduchů, zpracování zprávy 2000 Kč
Prohlídka jedné bytové jednotky      50 Kč
Měření termokamerou
Termovize budov 1300 Kč
Průmyslová termovize   950 Kč

Ceny jsou bez rozlišení druhu paliv a pro průduchy do 200 mm.